Bitkilər haqqında

Bibər

Bibər

İSTİXANA BİBƏRİ

İstixanalarda ibibərlərin becərilməsi – suyun və qidalandırıcı elementlərin dəqiq paylaşdırılmasını tələb edən perspektivli maliyyə yatırımıdır. Qabaqcıl damladıcıların və çoxkanallı dozalaşdırıcıların istifadəsi köklərin yerləşdiyi mühütə nəzarət etməyin və bitkilərdən səmərəli istifadəsinə imkan yaradır. SmartAgro şirkətin sertifikatlaşmış mühəndisləri Netafim ekspertləri ilə birliktə layihənizin istənilən mərhələsində sizə dəstək verməyə hazırdı.