Bitkilər haqqında

Zeytun

Zeytun

Zeytun plantansiyalarının damcı suvarması keyfiyyət baxımından vacib üstünlüklərə malikdir. Damcı suvarma üsulunun istifadəsi zamanı məhsuldarlıq artır və suvarılan zeytun ağaclarının meyvələrindən alınan yağın dadı və keyfiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşır.

Damcı suvarma sistemi bağınızın ölçüsündən və ehtiyyaclarından asılı olaraq hazırlanır. Damcı suvarma üsulu suvarmanı idarə etməklə zeytun ağaclarını lazımi miqdarda su ilə təmin edir.

Zeytun ağaclarının yüz illər boyu yaşadığını, bəhrə verdiyini və məhsuldarlığının hər il artdığını nəzərə alsaq, zeytun plantasiyalarının yaradılması çox perspektivli sahə kimi görsənir.