Avadanlıq təchizatı

Avadanlıq təchizatı

SmartAgro bağ, açıq sahələr və ya istixana kompleklərin aparıcı istehsalçılar tərəfindən təqdim olunan avadanlığın təchizatını və avadanlıq seçimində öz xidmətini təklif edir:


Açız sahələr və bağlar:

 • PE, PVC və əyilgən borular
 • Fiting və birləşdiricilər
 • klapan və kran grupları
 • sprinklerlər
 • kor borular və damlatıcılar
 • damcılama lentləri və damlasalanlar
 • baraban tipli çiləmə maşınları
 • genişzolağlı çiləmə maşınları (pivot)
 • gübrələmə avadanlığı
 • süzgəc və süzgəcləmə stansiyaları
 • avtomatlaşdırma avadanlığı
 • su pompaları və nasos stansiyaları
 • elektrik avadanlığı
 • motopompalar və elektrik generatorlar

 

Bağlı sahələr – istixana kompleksləri:

 • Borular, fiting və birləşdiricilər
 • klapan və kran grupları
 • sprinklerlər
 • kor borular və damlatıcılar
 • damcılama lentləri və damlasalanlar
 • süzgəc və süzgəcləmə stansiyaları
 • gübrələmə avadanlığı
 • avtomatlaşdırma avadanlığı
 • su pompaları və nasos stansiyaları
 • elektrik avadanlığı və elektrik generatorlar
 • fito işıqlandırma HİD, LED

və istixanalarda istifadə olunan bir çox digər sistem və avadanlıq.


Eyni zamanda avadanlıq ayrıca və ya komplekt şəkildə təchiz olunur.
Təchiz olunan bütün avadanlıqa zamanət verilir.