Tərəvəz və meyvələr

“SENYOR POMİDOR” VƏ ONUN MƏİYYƏTİ

Bitkilərin artımını çox asanlıqla yaxşılaşdırmaq olar. İşıq diodlu lampalar, istilik əlavə edilmədən,  meyvələr və tərəvəzlər üçün lazım olan spektrdə və zəruri intensivlikdə təbii işıqlanmanı təmin edir.

Dəqiq tənzimlənmiş işıqlanma, hətta qış aylarında belə məhsuldarlığı yüksəldərək, bitkilərin keyfiyyətini stabilləş və yaxşılaşdırır. Enerjiyə qənaət edən bu lampalar elektrik sisteminə düşən yükü və istismar xərclərinini nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldacaq.